Financiën

RSIN-nummers
Stichting Ouderenzorg (KvK 41119879): 8160.98.566.
Stichting Huisvesting (Kvk 41120312): 0079.50.287.
Stichting Zorg aan Huis (KvK 41121326): 8167.22.274

Testamentaire beschikkingen
Testamentaire beschikkingen kunnen worden gemaakt aan: 'Stichting
Ouderenzorg, statutair gevestigd te Dordrecht'.

Bankrelaties
NL66 RABO 0160 8729 79
NL13 INGB 0002 6241 21
t.n.v.
Stichting Ouderenzorg, Woudenberg

NL28 RABO 0163 8978 32
NL14 INGB 0001 9878 80
t.n.v.
Stichting Huisvesting Ouderen, Woudenberg

Downloads