Activiteiten

Verkopingen
Op de verschillende locaties wordt jaarlijks een verkoping georganiseerd,
waarvan de opbrengst geheel of ten dele ten bate komt van onze stichting.

Steun Ouderenzorg
U kunt het werk van onze stichting ook steunen door donateur te worden.
Voor € 8,00 per jaar ontvangt u dan tweemaal, in het voor- en najaar, ons
contactblad. Ter informatie kunt u hier een onlangs verschenen exemplaar
inzien. Ter voldoening van het donatiegeld ontvangt u jaarlijks een acceptgiro.
Voor meer informatie over het donateurschap of om donateur te worden kunt
u contact opnemen met het bestuursbureau van stichting Ouderenzorg, tel.
0342 - 42 16 96 of via e-mail info@kbogg.nl.

Advertenties
Als u wilt adverteren in ons blad, neemt u dan telefonisch of per mail contact
op met de acquisiteur, de heer F.A. Mekelenkamp uit Bennekom, tel. 06 - 54
76 05 00, e-mail: marketingoz@kbogg.nl