Activiteiten

Verkopingen
Op de verschillende locaties wordt jaarlijks een verkoping georganiseerd,
waarvan de  opbrengst geheel of ten dele ten bate komt van onze stichting.

Steun Ouderenzorg
U kunt het werk van onze stichting ook steunen door donateur te worden.
Voor € 8,00 per jaar ontvangt u dan twee maal, in het voor- en najaar, ons
contactblad. Ter voldoening van het donatiegeld ontvangt u jaarlijks een
acceptgiro. Voor meer informatie over het donateurschap of om donateur te
worden kunt u contact opnemen met het bestuursbureau van stichting
Ouderenzorg, tel. 0342 - 42 16 96 of via e-mail info@kbogg.nl.

Advertenties
Als u wilt adverteren in ons blad, neemt u dan telefonisch of per mail contact
op met de acquisiteur, de heer R. van Ommeren uit Barneveld, tel. 06 - 18 43
95 94, e-mail. r.vanommeren@hotmail.com.