Huurtarieven

U sluit met ons een huurovereenkomst voor het appartement. De huurtarieven,
die jaarlijks worden bijgesteld, vallen vrijwel alle binnen de grens van
huurprijzen voor sociale huurwoningen. Dit betekent dat u in aanmerking kunt
komen voor huurtoeslag, als uw inkomenspositie daar aanleiding toe geeft.
Daarnaast wordt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten in rekening
gebracht. Dit betreft onder andere kosten voor energie ten behoeve van
algemene ruimten, en installaties, schoonmaken algemene ruimten, de
beheerder, etc.