Beleidsplan

Wat doen wij?
Onze stichting heeft als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen in een woonzorgcentrum, zogenoemd beschermd zelfstandig wonen
in twee- of driekamer-appartementen. Een woonzorgcentrum heeft naast de
wooneenheden een flinke huiskamer voor allerlei bijeenkomsten en
activiteiten, en veelal een zorgunit voor tijdelijke opname of extramurale zorg.
Deze zorg wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week verleend, ook indien
nodig in de appartementen. Daarnaast is er een beheerder die de algemene
ruimten en de tuin verzorgd, voor klein onderhoud zorgt, en het
aanspreekpunt is voor internen en externen in de woonzorgcentra.
Onder meer door middel van domotica-voorzieningen is er een veilig
leefmilieu, dat past in de eigen sfeer, overeenkomstig de gebruiken in de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Financiering/exploitatie
De stichting heeft geen enkel commercieel doel. Het bestuur vind plaats door
vrijwilligers met diverse maatschappelijke en/of bestuurlijke ervaring.
De wooneenheden worden verhuurd tegen redelijke huren c.q. servicekosten
en komen vrijwel alle eventueel in aanmerking voor huurtoeslag.
Financiële middelen worden verkregen/aangetrokken via giften, legaten en
leningen uit de achterban, zowel van particulieren als kerken, en door middel
van een bancaire hypotheek.
Het vermogen van de stichting bestaat uit reserveringen voor zorg en
klein/groot onderhoud en vervanging, en voorzieningen in verband met
risico's.
Regelmatig worden de reserveringen aangesproken.
Naast de reguliere bankrekeningen wordt niet gewerkt met beleggingen, of
iets dergelijks. Het vermogen staat geheel ten dienste van de doelstelling van
de Stichting.