Algemeen

Onze woonzorgcentra zijn in de loop van de tijd verspreid over het land
ontstaan. Bij leden van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland bleek
in toenemende mate behoefte aan woningen voor ouderen in een beschermde
omgeving, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Om die reden
ontplooide genoemde kerk initiatieven op dit terrein.

Onze woonzorgcentra met huurappartementen zijn in principe bedoeld voor
zelfstandig wonen, maar hulp en zorg zijn binnen handbereik. De woningen
zijn voorzien van een alarmsysteem. Een beheerder, die algemeen toezicht
houdt, fungeert als aanspreekpunt. Als dit tijdelijk of langdurig nodig is kunt u,
via een indicatie, professionele en identiteitsgebonden zorg afnemen
(persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of dagbesteding).
Ook zijn er mogelijkheden voor kortdurende opname.  

De goed onderhouden gebouwen stralen een persoonlijke sfeer uit. De
gemeenschappelijke ruimten waarvan u gebruik kunt maken, bieden een
prettig leefklimaat. Als u wilt, kunt u deelnemen aan gezamenlijke activiteiten.