Home

Welkom
Welkom op de website van Stichting Ouderenzorg. U treft hier informatie aan
over onze woonzorgcentra in Barneveld, Dordrecht, Stavenisse en Urk.

Stichting Ouderenzorg
Onze stichting gaat uit van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Zijheeft als grondslag de Bijbel, als het onfeilbare Woord van God, en de Drie
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale
Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.

Onze stichting stelt zich ten doel ouderen huisvesting te bieden in een eigen
sfeer en leefmilieu, overeenkomstig genoemde grondslag. Tevens zijn er
faciliteiten op het terrein van zorg en welzijn.