Identiteit

In overeenstemming met haar grondslag streven wij naar een goede sfeer in
de woonzorgcentra, waarin de specifieke identiteit herkenbaar is. De
bewoners, allen behorend tot de bevindelijk-gereformeerde gezindte, mogen
verwachten dat deze gekenmerkt is door een Bijbelse leer en levensstijl.
Onder meer in de omgang met elkaar, de zondagsrust, te beluisteren
kerkdiensten, meditatieve bijeenkomsten onder leiding van ambtsdragers van
de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en georganiseerde
activiteiten, ziet u de identiteit terug. Veel gewoonten zullen overeenstemmen
met wat u zelf gewend bent. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer en
saamhorigheid. Van onze bewoners verwachten wij dat zij dezelfde grondslag
geheel en onvoorwaardelijk onderschrijven en dat hun opvattingen en leefwijze
hierop geen inbreuk maken.